Суспільство

ІНВЕКС ТЕЛЕКОМ

Системи безпеки. Телекомунікації. Автоматизація

http://www.invex-telecom.ua/ хітів: 0 хостів: 0

03 квітня 2017 в 15:34

Інформаційно – аналітичний Центр «Український інтелект»

Послуги з аутсорсингу Інформаційно – аналітичний Центр ПП «Український інтелект» працює в глобальному інформаційному просторі з 1998р. Основний вид діяльності – пошук і систематизація інформації на замовлення. Напрямки діяльності: 1. Моніторинг та оцінка з метою оптимізації видатків та попередження негативних наслідків, поліпшення менеджменту та усунення малоефективних ланок у роботі підприємств будь – яких форм власності. 2. Соціологічні дослідження 3. Навчання, проведення семінарів, тренінгів I. Моніторинг: ринків, соціальної сфери; моніторинг та оцінка ефективності виконання проектів/програм; розподілення і витрачання коштів при реалізації програм/проектів; моніторинг роботи окремих департаментів, відділів на предмет оптимізації діяльності; моніторинг та оцінка положення компанії на ринку І.1. Моніторинг для бізнесу - моніторинг ринків з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства - моніторинг менеджменту на підприємстві - моніторинг якості обслуговування (банки, торгівля, ресторанний бізнес, послуги зв’язку, побутові послуги та ін.) - моніторинг ефективності реклами – для компаній-рекламодавців, медійних компаній. Моніторинг допомагає оптимізувати видатки і співставити мету, завдання реклами із потребами клієнта, рекламодавця і медійної компанії І.2. Медіа моніторинг, у т.ч. англомовних видань використовується компаніями-рекламодавцями та медійними компаніями для підвищення продаж товарів, що рекламуються. Моніторинг допомагає оптимізувати видатки та узгодити цілі і завдання рекламодавців і медійної компанії та співставити їх з потребами споживача. І.3. Моніторинг та оцінка у діяльності державних органів: - стратегічне планування, визначення мети та пріоритетних напрямків розвитку, - методологія та інструментарій моніторингу та оцінки у сфері державного управління; - постановка завдань; коригування діяльності у реальному часі; - розробка технічного завдання; - контроль видатків та зменшення фінансових ризиків (розподілення відповідальності, контроль за поточною діяльністю окремих секторів / напрямків / відділів) - підвищення результативності діяльності (співставлення короткострокових та стратегічних планів, усунення неефективних, затратних ланок діяльності) - підвищення кваліфікації управлінських кадрів - міжнародні стандарти управління І.4. Моніторинг у роботі громадських організацій: - створення та просування бренду НГО, - моніторинг у роботі НГО для підвищення інституційної спроможності І.4.1. Моніторинг діяльності державних органів влади з боку громадського суспільства: - підвищення інституційної спроможності неурядової організації, - оптимізація управління та підвищення ефективності розподілення бюджетних, донорських та волонтерських ресурсів - контроль програм та проектів - дотримання виконання програм та проектів, використання коштів, громадський моніторинг та контроль - моніторинг інформаційних ресурсів, вивчення цільових та контактних аудиторій, створення та просування бренду неурядової організації. - підбір методології та розробка інструментарію, - встановлення показників негайної віддачі, - використання проміжних результатів дослідження, - застосування показників завершального впливу - моделювання можливих шляхів вирішення проблеми І.5. Політичний моніторинг: - стратегічне планування діяльності на основі результатів моніторингу у реальному часі - розробка політичних програм, формування політичних рішень на основі потреб суспільства - громадський моніторинг виконання політичних кредитів - контроль використання та розподілення коштів - поліпшення взаємодії влади з усіма прошарками суспільства - оперативне коригування діяльності - соціальний моніторинг (громадський моніторинг соціальних програм і проектів, формуюче оцінювання, процесуальне оцінювання, результативне оцінювання, внутрішній організаційний моніторинг, оцінка впливу проекту тощо), - а також інші види моніторингу (громадський, державний, економічний). II. Стратегічне планування: роботи напрямків відділів, департаментів, підрозділів, філій та організацій різних форм власності III. Соціологічні дослідження - організація та проведення досліджень за напрямками: - законодавство, регуляторна політика, дотримання законодавства, відповідність законодавства вимогам ЄС; - освітня та наукова політика; ґендерні питання; - політичний аналіз; - маркетингові дослідження; - соціальна політика та реформування системи надання соціальних послуг; IV. Маркетингові комунікації – аналіз маркетингової політики компанії, побудова ефективної ділових системи комунікації, орієнтованих на результат; дистрибуція; брендінг V. Налагодження інформаційної системи в організації / на підприємстві. Створення ефективного інформаційного портрету компанії / продукту / особи. VI. Навчання, проведення тренінгів, семінарів: VI. 1. «Моніторинг у роботі НУО як інструмент стратегічного планування та фандрейзингу для підвищення інституційної спроможності неурядової організації» VI. 2. Моніторинг у діяльності громадського сектору - Законодавчі засади моніторингу. Внутрішній і зовнішній моніторинг - застосування моніторингу для стратегічного планування діяльності ГО - використання моніторингу для оцінки діяльності програм і проектів - моніторингові технології контролю програм та проектів - моніторинг як інструмент фандрейзигну і створення та просування бренду неурядової організації У навчальному процесі використовується Інтерактивна компонента. Рольові ігри VI. 3. Основи ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму та органічного землеробства «Основи організації бізнесу. Сучасні світові туристичні тренди» «Мінімальний пакет ідеального сервісу для клієнтів туристичного бізнесу: сільський зелений туризм» «Світові стандарти у сфері готельного бізнесу: прибирання, обслуговування клієнтів, ефективний менеджмент» «Світові стандарти у сфері харчування: основні меню, обслуговування клієнтів, ефективний менеджмент» «Світові стандарти надання послуг у сфері догляду за житлом («housekeeping») «Маркетингові комунікації, реклама» «Органічне землеробство» – як розпочати, пройти сертифікацію, продати продукцію» Тренінги розроблені за участю: 1) головний менеджер готелю із багаторічним практичним досвідом роботи у даній сфері (Польща), викладач вищої школи готельного бізнесу. 2) сертифікований тренер із 30-річним досвідом роботи у даній сфері, Канада VI. 4. «Гендерна культура на підприємстві» VI. 5. PR стратегія для організацій недержавного сектору

http://ukr-monitor.com.ua/ хітів: 0 хостів: 0

30 грудня 2015 в 10:16

Міжнародна ГО "За рівновагу у суспільстві"

МГО РУС - недержавна неприбуткова міжнародна громадська організація. За Статутом основною метою нашої діяльності є «….Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціальних відносин та економічного становища у суспільстві, і взаємодія в цій галузі з закордонними країнами, міжнародними організаціями…» В даний час ми реалізуємо ряд важливих проектів у сфері суспільно-політичного, економічного та особистісного розвитку. Ми збираємо кошти на постійно діючі інтерактивні майстер класи з української автентичної пісні і танцю, які допоможуть кожній людині побачити відблиск божественності у красі, величі та досконалості Всесвіту, у зв’язку внутрішнього світу людини з релігійними джерелами та природними витоками. Ваша пожертва допоможе подолати духовний занепад засобами мистецтва через донесення найглибших істин моралі, релігії та кращих українських традицій. Реквізити для переказу коштів USD Наименоваение предприятия/ РУС МГО company Name INGO RUS Счет предприятия в банке /The bank account of the company 26006056119670 Наименование банка /Name of the bank Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine SWIFT Code банка / /Bank SWIFT Code PBANUA2X Адрес предприятия/ Company address UA 04655 м Київ вул Новокостянтинiвська д.2а IBAN Code / UA593807750000026006056119670 Банки-корреспонденты/correspondent banks Счет в банке-корреспонденте/ Account in the correspondent bank 001-1-000080 SWIFT Code банка-корреспондента/ SWIFT-code of the correspondent bank CHASUS33  Банк-корреспондент/correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA   Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога проекту “АРТ ПРОСТІР”

http://rusmgo.wix.com/fem-org хітів: 0 хостів: 0

02 грудня 2015 в 08:34

http://ukr-monitor.com.ua/

Інформаційно – аналітичний Центр ПП «Український інтелект» працює в глобальному інформаційному просторі з 1998р. Основний вид діяльності – пошук і систематизація інформації на замовлення. Напрямки діяльності: 1. Моніторинг та оцінка з метою оптимізації видатків та попередження негативних наслідків, поліпшення менеджменту та усунення малоефективних ланок у роботі підприємств будь – яких форм власності. 2. Соціологічні дослідження 3. Навчання, проведення семінарів, тренінгів I. Моніторинг: ринків, соціальної сфери; моніторинг та оцінка ефективності виконання проектів/програм; розподілення і витрачання коштів при реалізації програм/проектів; моніторинг роботи окремих департаментів, відділів на предмет оптимізації діяльності; моніторинг та оцінка положення компанії на ринку

http://ukr-monitor.com.ua/ хітів: 0 хостів: 0

02 грудня 2015 в 08:32

Інтернет-магазин megalazer

Тут ви можете придбати калькулятори і лазери будь-якого MW.

http://megalazer.com.ua/ хітів: 0 хостів: 0

22 листопада 2013 в 09:53

Проект Думка. Думки експертів, відгуки, поради та рекомендації

Публікуємо думки експертів. Маємо свою власну думку, формуємо громадську думку. Розміщуємо відгуки про компанії. Поради та рекомендації онлайн.

http://mnenie.biz.ua хітів: 0 хостів: 0

13 вересня 2013 в 15:35

Народна допомога

Недержавне об’єднання громадян, створене групою однодумців – професіоналів соціальної роботи, з метою сприяння соціальній адаптації, захисту прав та надання допомоги вразливим групам людей.

http://nardop.org.ua хітів: 0 хостів: 0

29 серпня 2013 в 09:18

Вибори до Верховної Ради України 2012 - голосування, рейтинги, новини

Мета цього сайту - надати користувачам інтернету незалежну інформацію про чергові вибори до Верховної Ради України 2012 року, включаючи дані соціологічний опитувань, онлайн голосування, біографії лідерів партійних списків і багато іншого

http://rada2012.org.ua/ хітів: 0 хостів: 0

17 жовтня 2012 в 09:13

Головне управління статистики у Житомирській області

На сторінках сайту Ви зможете ознайомитись з матеріалами, які містять унікальну статистичну інформацію щодо соціально-економічного життя Житомирщини, а саме: про сучасний стан економіки, потенційні можливості та пріоритетні напрями розвитку як окремих галузей, так і регіонів області.

http://www.stat.ic.zt.ua/ хітів: 0 хостів: 0

02 жовтня 2012 в 09:53

Креативні подарунки

Тепер у Вас є можливість подарувати враження, радість і захоплення! Закінчилась пора банальних подарунків і сувенірів, які припадають пилом у шафі! Пропонуємо подарунки нового покоління. Наше завдання – зробити подарунок незабутнім. Замовте найоригінальніші подарунки. Головний сенс неординарних под

http://www.kreativ-present.com.ua хітів: 0 хостів: 0

10 липня 2012 в 10:40

 
 
ub.ua — розвиток вашого бізнесу в інтернеті

Для того, щоб розмістити сайт, вам необхідно зареєструвати підприємство